TÜRKBİLMAT-4 - KayıtKAYIT ÜCRETİ
Kayıt Ücreti
Bildirisi kabul edilen katılımcılar için önemli notlar,
 
1. Sempozyum programında yer almak ve kabul edilen çalışmayı sunabilmek için kayıt ücretinin ve konaklama ücretinin yatırılması zorunludur. Her ikisinden birinin eksik olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 
2. Otelde kalmayacak olan katılımcılar, kayıt ücretinin yanında konaklamasız kayıt ücretini ödemek zorundadır. Her ikisinden birinin eksik olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 
3. Kayıt ve konaklama ücretleri 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ilgili hesaplara yatırılmalıdır.
 
4. Ortak yazarlı çalışmalar için sempozyuma katılacak her bir katılımcının hem kayıt hem de konaklama ücretini yatırması gerekmektedir. Bir katılımcı en fazla iki (2) bildiri sunabilir.
Kayıt Ücreti ve İçerdiği Hizmetler
Kayıt Ücreti:                
Akademisyen (Öğretim Üyeleri için) - 400 TL
Araştırma Görevlileri, Uzmanlar, Okutmanlar, Öğretmenler ve Lisansüstü öğrenciler - 250 TL
Dinleyici - 50 TL


İçerdiği Hizmetler:       
Kongre çantası (kongre özet kitabı, kongre programı, not defteri, tükenmez kalem vb.) çay, kahve ve ikramlar
Kayıt Ücretinin Yatırılacağı Hesap Numarası
Buradan ilan edilecektir. 
Konaklama
Sempozyum, Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir. Otele http://www.altinyunus.com.tr/ web adresinden veya 0232 723 12 50 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.
 
Konaklama ücretleri ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız.