TÜRKBİLMAT-4 - Bildiri Gönderim Kuralları  Not: Sisteme bildirilerinizi yükleme esnasında "Bildiri Türü" sekmesi altında 5 seçenek ile karşılaşacaksınız: Kapsamlı Araştırma, Tam Metin Bildiri, Tam Metin - Süren, Özet Bildiri ve Poster Bildiri. Aşağıda bu bildiri türleri detaylı olarak tanımlanmıştır. Lütfen bildirilerinizi yüklerken aşağıdaki başlıkları göz önünde bulundurunuz.   
  Yazım Kuralları  
 
Kapsamlı Araştırma Çalışmaları İçin Kurallar
       
  Sempozyum kapsamında münferit çalışmalara, doktora tezlerine veya araştırma projelerine yer verilecektir.
1. Kapsamlı araştırma olarak sunulacak tez veya projelerin tamamlanmış ve ilgili kurumlarca (üniversite, TÜBİTAK, DPT, AB, vb.) onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Sunulacak kapsamlı araştırmalar, tam metin formatında, özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç ile öneriler başlıklarını içerecek şekilde 3000-4000 kelime arasında Word dokümanı olarak hazırlamalıdırlar.
3. Kabul edilen kapsamlı araştırmanın sunumuna 60 dakikalık bir süre verilecektir.
       
 
Tam Metin Sözlü Bildiri
       
  Sisteme yüklenecek ve tam metin sözlü bildiri olarak değerlendirilmesi istenen çalışmalar, özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler başlıklarını içerecek şekilde 3000-4000 kelime arasında Word dokümanı olarak hazırlanmalıdır. Tam metin sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler yeniden değerlendirme sürecine alınmadan Sempozyum Tam Metin Bildiriler kitapçığında yer alacaktır.        
 
Tam Metin - Süren Bildiri
       
  Sisteme yüklenecek ve tam metin sözlü bildiri olarak değerlendirmesi istenen teorik çerçevesi ve yöntemi hazırlanmış ancak veri analizi süreci devam etmekte olan çalışmalar, ham bulguları ile birlikte en az 1800 kelime olacak şekilde "Tam Metin - Süren Bildiri" başlığı altında sisteme yüklenmelidir. Yazar(lar) çalışmalarının tam metin kitapçığında yer almalarını isterlerse 12 Temmuz 2019 tarihine kadar analizlerini tamamlayarak tam metinlerini 3000-4000 kelime arasında olacak şekilde ve özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler başlıklarını içerecek şekilde sisteme yüklemelidirler. Sisteme yüklenen bu bildiriler yeniden değerlendirme sürecine alınacaktır. Bu tarihe kadar tam metni sisteme yüklenmeyen çalışmalar tam metin kitapçığında yer almayacaktır
 
Özet Bildiri
       
  Özet bildiri olarak değerlendirilmesi istenen bildiriler, 500-1000 kelime arasında olacak şekilde sisteme yüklenmelidir. Sözlü bildiri başlığı altında sisteme yüklenen ve kabul edilen bildiriler tam metin kitapçığında yer almayacaktırBu konuda yazarlardan bildirilerin kabulünün ardından veya sempozyum sonrası tam metinler talep edilmeyeceği gibi tam metinleri gönderseler dahi tam metin bildiri olarak değerlendirilmeyecektir
 
Poster Bilgiri için Kurallar
       
 
 • Poster Boyutları: Sunulacak posterlerin boyutu 70 x 90 cm ölçüsünde ve dikey olarak tasarlanmalıdır.
 • Başlık: Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu
 •  olarak yazılmalıdır.
 • Amaç açıkça ifade edilmeli, uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile verilmelidir.
 • Posterler 1 metre yakından okunabilecek şekilde yazı puntosuna sahip olmalı ve zemin rengi yazıların okunmasına engel teşkil etmemelidir.
 • Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi metin içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
 • Posterler
 • Başlık, yazar adları ve adresleri
 • Giriş ve araştırmanın amacı
 • Yöntem
 • Bulgular ve Tartışma
 • Sonuçlar kısımlarını içermelidir.
Tüm posterler programda belirlenen saatlerde sergilenecektir. Posteri sunacak kişi sempozyum programında yer alan saatte posterinin başında bulunmalıdır.
Yazım Formatı