Not: Kabul edilen bildiriler için yazarlara gönderilen şablona http://www.bilmat.org/turkbilmat_2017/sablon.docx adresinden erişebilirsiniz. İlgili şablondaki temel başlıklar göz önünde bulundurularak sisteme yüklemiş olduğunuz çalışmanızı yapılandırmanız gerekmektedir. Hazırlanacak dosyanın referanslar hariç 1.000 kelimeyi aşmaması önerilmektedir.

 
  Yazım Kuralları  
  Kapsamlı Araştırma Çalışmaları İçin Kurallar        
 

İlk defa bu sempozyumda münferit çalışmalara, doktora tezlerine veya araştırma projelerine yer verilecektir.

1. Kapsamlı araştırma olarak sunulacak tez veya projelerin tamamlanmış ve ilgili kurumlarca (üniversite, TÜBİTAK, DPT, AB, vb.) onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Sunulacak kapsamlı araştırma özeti çalışmanın amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçlarını içerecek şekilde en az dört (4) sayfa Word dokümanı olarak sisteme yüklenmelidir.

3. Kabul edilen kapsamlı araştırmanın sunumuna 60 dakikalık bir süre verilecektir.

4. Bu araştırmalar, yazarlarının istemesi halinde TÜRKBİLMAT dergisinde yayınlanmak üzere öncelikli olarak değerlendirilecektir.

       
  Sözlü Bildiri İçin Kurallar        
 

Sisteme yüklenecek olan bildiri özetleri, çalışmanın giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve önerilerini kısaca içerecek şekilde 500-1000 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetleri 3-5 kelime arasında anahtar kelime içermelidir.Özetler, "Bildiri Gönderimi" menüsündeki "Bildiri Gönder" bağlantısı yardımı ile sisteme yüklenmelidir.

Kabul edilen bildirilerin tam metinleri belirtilen süre içerisinde "Bildiri Gönderimi" menüsündeki "Dosya Gönder" bağlantısı ile gönderilmelidir.

       
 

Poster Bilgiri için Kurallar

 

 

 

 
 
 • Poster Boyutları: Sunulacak posterlerin boyutu 70 x 90 cm ölçüsünde ve dikey olarak tasarlanmalıdır.
 • Başlık: Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu
 •  olarak yazılmalıdır.
 • Amaç açıkça ifade edilmeli, uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile verilmelidir.
 • Posterler 1 metre yakından okunabilecek şekilde yazı puntosuna sahip olmalı ve zemin rengi yazıların okunmasına engel teşkil etmemelidir.
 • Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi metin içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
 • Posterler
 • Başlık, yazar adları ve adresleri
 • Giriş ve araştırmanın amacı
 • Yöntem
 • Bulgular ve Tartışma
 • Sonuçlar kısımlarını içermelidir.

 Tüm posterler programda belirlenen saatlerde sergilenecektir. Posteri sunacak kişi sempozyum programında yer alan saatte posterinin başında bulunmalıdır.