Önemli Tarihler

Bildiri Özet Gönderi için Son Tarih

19 Şubat 2017 1 Mart 2017

Kabul  Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

15 Mart 2017 20 Mart 2017
Kayıt Ücretini Yatırmak için Son Gün 18 Nisan 2017 20 Nisan 2017
Konaklama Ücretini Yatırmak için Son Gün 18 Nisan 2017 26 Nisan 2017

Sempozyum Programının İlanı

28 Nisan 2017 2 Mayıs 2017

Sempozyum Tarihi

17-19 Mayıs 2017